Gideons, AmsterdamHet werkgebied van afdeling Amsterdam (14 leden) beslaat de hele provincie N-Holland, grofweg vanaf Amsterdam tot aan Den Helder. Dit camp mag de grootste stad van Nederland (Amsterdam: 800.000 inwoners) tot haar werkgebied rekenen. Amsterdam is een prachtige stad die door haar musea en grachten een internationale trekpleister is voor toeristen. Deze liberale stad heeft echter ook haar andere kant. Onze hoofdstad heeft Jezus nodig. Gods Woord kan licht brengen in de duisternis.

Onze leden zijn met name actief met het uitdelen van zakbijbels (Nieuwe Testamenten plus de Psalmen) aan Amsterdamse middelbare scholieren en daarnaast aan studenten van de twee universiteiten (UvA en VU) en van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).Gideons, Amsterdam, Grachten

Ook in afdeling Amsterdam wordt jaarlijks door ‘Vrienden van Gideons’ een deel van de uitgedeelde zakbijbels bekostigd. Daarnaast ondersteunt een aantal kerken/gemeenten onze

bediening geregeld met een kerkcollecte. Wij zouden leerlingen op scholen in N-Holland die tot op heden nog nooit zijn bezocht ook graag willen bereiken met Gods Woord. Immers: geloven is door het gehoor en het gehoor door het Woord van God (Rom. 10:17; HSV). Daar hebben wij dan wel dringend extra handen voor nodig.

Wilt u ook graag in de praktijk een ‘visser van mensen’ zijn en voldoet u aan de voorwaarden van lidmaatschap? Meld u dan aan via het antwoordformulier op deze website.

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

Amount

IBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”