Omdat de Bijbelvereniging(BV) naderhand haar werkterrein heeft uitgebreid naar doelgroepen die internationaal vanuit The Gideons International(TGI) worden bediend is inderdaad in de praktijk een verwarrend beeld gaan ontstaan, met name binnen de kerken.

De BV hecht echter sterk aan deze toevoeging omdat deze wereldwijd bekende naam essentieel is om de toegang tot kerken en de hotels (vaak internationale ketens) te kunnen behouden.

Categorie: Het verschil tussen "The Gideons International" en de "Bijbelvereniging"

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

BedragIBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”