Laten we het goede nieuws verspreiden

leer hoe Doneer

De Gideons Nederland

De Gideons zijn bijna in elk land ter wereld actief. Het doel van de Gideons is om de Here Jezus Christus bekend te maken en anderen te winnen voor Hem. Dit doen we door het persoonlijk aanbieden van Nieuwe Testamenten op scholen, universiteiten, in kazernes, zorginstellingen en gevangenissen of bij één van de 55 doelgroepen. Wereldwijd verspreiden de Gideons jaarlijks 92 miljoen Bijbels. Wij zijn een vereniging van christelijke ondernemers, professionals en leidinggevenden binnen het bedrijfsleven en/of de overheid met onze echtgenoten. De vereniging is in 1899 opgericht en heeft ruim 275.000 leden(anno 2018), waarbij de Gideons en hun echtgenoten ieder een eigen taak hebben maar een gezamenlijk doel nastreven namelijk anderen winnen voor Christus. Sinds de oprichting in 1899 werden 2,1 miljard Bijbels en Bijbelgedeelte vanuit plaatselijke afdelingen overal ter wereld verspreid.

Situatie Nederland

In Nederland zijn de Gideons actief sinds 1948. Op dit moment hebben we 15 plaatselijke afdelingen verdeeld over het hele land en om en nabij de 180 leden. Jaarlijks worden er circa 60.000 Nieuwe-Testamenten + Psalmen verstrekt aan scholieren en studenten. Lees meer…

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

Amount

IBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”