Financiën

The Gideons International is voor de financiën voor haar Bijbelverspreiding geheel afhankelijk van giften en legaten. Er wordt in geen enkel land subsidie door de overheid of andere instanties aan onze Bijbelverspreiding gegeven. Het merendeel van de donaties bestaat uit bijdragen van de kerken en verder van de leden van de Gideons en andere donateurs.

Wereld Bijbelfonds 
Alle ontvangen giften worden in het Internationale Bijbelfonds gestort, dat door het hoofdkantoor in Nashville onder toezicht van het Internationaal Bestuur wordt beheerd. Bij de uitgaven voor het drukken van Bijbels geldt het solidariteitsprincipe: toewijzing van de geldmiddelen geschiedt op basis van de behoefte per land, ongeacht de inkomsten uit het betreffende land.

Alle giften van kerken en personen worden gebruikt voor de aankoop en het transport van de Bijbels
Sinds 1899 is dit een statutaire verplichting. Uw donatie wordt dus niet gebruikt voor organisatorische kosten of salarissen. De kosten van organisatie en overheadkosten worden volledig door de eigen leden zelf betaald.

Kostprijs van een zakformaat bijbel (het Nieuwe Testament en de Psalmen) slechts € 1,25. Een 2-talig Bijbel kost € 2,=; Groot-letter Bijbel kost € 2,50. Goedkoper kunnen we ze niet maken, ook al delen wij ze gratis uit.

De Nederlandse situatie 
In Nederland worden nog steeds niet de aankoopkosten van de verspreidde Bijbels door giften gedekt. In een rijk land als Nederland moet het toch mogelijk zijn om op zijn minst de kosten voor de Bijbels verspreid binnen Nederland te dekken. Op dit moment worden er in Nederland elk jaar zo’n 60.000 Bijbels verspreid onder middelbaar en hoogopgeleide scholieren.

Voor meer informatie over de financiën in Nederland klik hier

Uw bijdrage in onze financiën is daarom van harte welkom !

Hoe kunt u ons met een financiële bijdrage in het Bijbelfonds steunen?

Er zijn drie mogelijkheden:
1. Door een eenmalige of periodieke gift door het overmaken op onderstaande rekening
2. Het geven van een eenmalige donatie door middel van een Ideal betaling.
3. Wordt een vriend van de Gideons en ondersteun ons op periodieke basis.

Uw giften zijn desgewenst aftrekbaar bij uw aangifte Inkomstenbelasting. The Gideons International is een ANBI erkende instelling.

Als kerk of gemeente:
U kunt ons steunen door het overmaken van een jaarlijkse bijdrage of het houden van een collecte.

Vermeld, indien u dat wilt, een adres en/of e-mailadres zodat wij u een bevestiging kunnen sturen. Voor giften in Nederland is het adres als volgt:

                                                                                                                Stichting The Gideons International Nederland           
                                                                                                                Bankrekeningnummer NL35 INGB 0000 1860 18

 

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

Amount

IBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”