Hoe kan ik hier deel vanuit maken?

Als christelijke ondernemers, leidinggevende en professionals versterken wij elkaar in zowel ons geestelijk leven als in onze dagelijkse levenswandel. Als Gideons willen wij leiders zijn in onze gezinnen, omgeving, kerken en bedrijven. Maar wij zijn er niet alleen maar voor elkaar maar hebben daarnaast met elkaar ook een missie naar de buitenwereld toe. De missie ontlenen wij naar 2 Korinthe 5 vers 18 – 20: Hij heeft ons de bediening van de verzoening gegeven. God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: Laat u met God verzoenen.

Daarom is ons uiteindelijk doel om andere te winnen voor de Here Jezus Christus. Dit doen wij door in onze dagelijkse levenswandel een getuige te zijn voor Hem, over Hem te getuigen naar anderen en het plaatsen of uitreiken van de Bijbel of delen daarvan.

In Nederland kennen wij op dit moment 15 lokale afdelingen waar we als Gideons samen komen om ons geloofsleven met elkaar op te bouwen. In alle bijeenkomsten is er tijd voor gebed en lezen uit Gods Woord. Daarnaast geven wij trainingen in evangelisatie, leiderschap en spreken voor publiek; trainingen en ervaringen die ook in ons zakelijk leven van groot belang kunnen zijn!

Waarom zou je Gideon worden?

 1. Je geeft concreet uitvoering aan de grote zendingsopdracht in Matt. 28: 19, 20. Kortom: gehoorzaamheid.
 2. Je doet het met elkaar. Je bouwt elkaar op en het is enorm stimulerend voor je eigen geloofsleven.
 3. Je leert heel concreet een “visser van mensen” te zijn. En wat kan iemand geven in ruil voor zijn leven?
 4. Je kunt binnen55 doelgroepen mensen gratis een Bijbel kan geven. Daarbuiten kun je iedereen wie jezelf wil een Bijbel geven tegen kostprijs ( €1,25).
 5. Je kunt als echtpaar samen actief zijn en daardoor je onderlinge relatie en geloofs-leven versterken.
 6. Je leiderschapskwaliteiten worden gestimuleerd en je wordt geholpen bij het ontwikkelen daarvan. De voordelen hiervan zul je ook ondervinden in je (vrijwilligers)werk.
 7. Je ondersteunt met je lidmaatschap een geweldige bediening die wereldwijd actief is en levens voor altijd verandert.

Wie kan een Gideon(lid) worden?

Voor een wereldomvattende organisatie met zoveel talen en culturen is het een noodzaak dat deze goed nageleefd en bewaakt worden. De Gideons is met circa 275.000 mensen actief in ruim 200 landen. Om dat allemaal goed te laten functioneren zijn bepaalde richtlijnen en regels nodig.

Aan het lidmaatschap zijn daarom enkele voorwaarden verbonden. Dat is niet voor niets, Het werk wat de Gideons doen vereist namelijk de nodige vaardigheden die worden getoetst aan de hand van uw opleiding en/of werkervaring.

De aard van de werkzaamheden en de soort contacten brengt met zich mee dat een lid van de Gideons over de volgende kwaliteiten beschikt of voorwaarden voldoet:

 • Gelooft dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is en wil in zijn dagelijkse leven een navolger zijn van Christus.
 • Hij brengt dit mede tot uiting door een actief lid te zijn van een Protestants Christelijke kerk of Evangelische Gemeente.
 • Is een ondernemer of een leidinggevende binnen het bedrijf/organisatie/instantie of is dit in het verleden geweest. Of heeft een opleiding gehad waarbij hij deze kwaliteiten heeft geleerd (HBO en hoger). Of heeft deze kwaliteiten ontwikkeld in vrijwilligerswerk.
 • Draagt verantwoordelijkheid voor de hem toebedeelde werkzaamheden kan (mede)leiding geven en kan de leiding van anderen accepteren, en hij kan met anderen in teamverband samenwerken.

Kosten lidmaatschap

De kosten van het lidmaatschap bedrag € 45,- per jaar. Dit is zowel voor het internationale als het nationale werk.

Meer informatie lidmaatschap

Via het onderstaande formulier kunt u meer informatie aanvragen over het lidmaatschap. Wij nemen dan contact met u op om u vrijblijvend informatie toe te sturen en kennis te maken. Het is ten alle tijden mogelijk om eerst kennis te maken met een lokale afdeling en als het waren “een periode mee te draaien” in de afdeling voordat u de keuze maakt voor een lidmaatschap.

Als Gideon leer je om anderen te winnen voor de Here Jezus en een leider te zijn in jouw gezin, kerk, bedrijf en omgeving en daardoor daadwerkelijk een verschil te maken. Kom jij ons team versterken?

Aanvraag informatie

Lidmaatschap

Laat dit veld blanco

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

Amount

IBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”