The Gideons is een vereniging van Christelijken ondernemers en leidinggevenden binnen de overheid of het bedrijfsleven en hun vrouw. Wereldwijd heeft de Gideons 275.000 leden in 201 landen. De Gideon bediening is een echtparen bediening: een man en zijn (eventuele) echtgenote kunnen beiden lid worden en zij hebben ieder een specifieke en gezamenlijke taak binnen de organisatie. Men wordt lid van de Internationale vereniging van The Gideons en verbonden aan een plaatselijke Gideon afdeling in Nederland. Waar men ook woont of leeft: voor een ieder gelden dezelfde voorwaarden en richtlijnen. Voor een wereldomvattende organisatie met zoveel talen en culturen is het een noodzaak dat deze goed nageleefd en bewaakt worden. Ter vergelijking, het bekende bedrijf Royal Dutch Shell is in 60 landen actief en heeft 85.000 werknemers, dit zegt wel wat over de grote van onze organisatie. Om dat allemaal goed te laten functioneren zijn bepaalde richtlijnen en regels nodig.

Aan het lidmaatschap zijn daarom enkele voorwaarden verbonden. Dat is niet voor niets, Het werk wat de Gideons doen vereist namelijk de nodige vaardigheden die worden getoetst aan de hand van uw opleiding en/of werkervaring.

Profiel van het Gideon lidmaatschap

De aard van de werkzaamheden en de soort contacten brengt met zich mee dat een lid van de Gideons over de volgende kwaliteiten beschikt of voorwaarden voldoet:
* Gelooft dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is en wil in zijn dagelijkse leven een navolger zijn van Christus.
* Hij brengt dit mede tot uiting door een actief lid te zijn van een Protestants Christelijke kerk of Evangelische Gemeente.
* Is een ondernemer of een leidinggevende binnen het bedrijf/organisatie/instantie of is dit in het verleden geweest. Of heeft een opleiding gehad waarbij hij deze kwaliteiten heeft geleerd (HBO en hoger). Of heeft deze kwaliteiten ontwikkeld in vrijwilligerswerk.
* Draagt verantwoordelijkheid voor de hem toebedeelde werkzaamheden kan (mede)leiding geven en kan de leiding van anderen accepteren, en hij kan met anderen in teamverband samenwerken.

Voordelen lidmaatschap

Waarom zou iemand lid willen worden van de Gideons?
1. Je geeft concreet uitvoering aan de grote zendingsopdracht in Matt. 28: 19, 20. Kortom: gehoorzaamheid.
2. Je doet het met elkaar. Je bouwt elkaar op en het is enorm stimulerend voor je eigen geloofsleven.
3. Je leert heel concreet een “visser van mensen” te zijn. En wat kan iemand geven in ruil voor zijn leven?
4. Er zijn 55 doelgroepen waarbinnen je mensen gratis een Bijbel kan geven. Daarnaast kan je iedereen aan wie jezelf wil een Bijbel geven tegen de betaling van de kostprijs van de Bijbel wat het zeer geringe bedrag van € 1,25 is.
5. De Gideons is een echtparen bediening waarin je als echtpaar samen actief kunt zijn.
6. Door de structuur van de Gideons worden je leiderschaps- kwaliteiten gestimuleerd en word je geholpen bij het ontwikkelen daarvan. De voordelen hiervan zul je ook ondervinden in je (vrijwilligers)werk.
7. Met je lidmaatschap ondersteun je een geweldige bediening die wereldwijd actief is en levens voor altijd verandert.

Kosten lidmaatschap

De kosten van het lidmaatschap bedrag € 45,- per jaar. Dit is zowel voor het internationale als het nationale werk.

Meer informatie lidmaatschap

Via het onderstaande formulier kunt u meer informatie aanvragen over het lidmaatschap. Wij nemen dan contact met u op.

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

Bericht

Bedrag €*IBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”