Lidmaatschap

The Gideons is een vereniging van Christelijken ondernemers en leidinggevende binnen de overheid of het bedrijfsleven en hun vrouw. Wereldwijd heeft de Gideons 275.000 leden in 201 landen. Het Gideon lidmaatschap is inprincipe een echtparen bediening: een man en zijn (eventuele) echtgenote kunnen beiden lid worden en zij hebben ieder een specifieke en gezamenlijke taken binnen de organisatie. Men wordt lid van de Internationale vereniging van The Gideons en verbonden aan een plaatselijke Gideon afdeling in Nederland. Waar men ook woont of leeft: voor een ieder gelden dezelfde voorwaarden en richtlijnen. Voor een wereldomvattende organisatie met zoveel talen en culturen is het een noodzaak dat deze goed nageleefd en bewaakt worden.

Aan het lidmaatschap zijn daarom enkele voorwaarden verbonden. Dat is niet voor niets, Het werk wat de Gideons doen vereist namelijk een de nodige vaardigheden die worden getoetst aan de hand van opleiding en/of werkervaring.

Profiel van het Gideon lidmaatschap

De aard van de werkzaamheden en de soort contacten brengt met zich mee dat leden van de Gideons over de volgende kwaliteiten beschikken of voorwaarden voldoen:
* gelooft dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is en wil in zijn dagelijkse leven een navolger zijn van Christus.
* Hij brengt dit mede tot uiting door een actief lid te zijn van een Protestants Christelijke kerk of Evangelische Gemeente.
* Draagt verantwoordelijkheid voor de hem toebedeelde werkzaamheden kan (mede)leiding geven en kan de leiding van anderen accepteren, en hij kan met anderen in teamverband samenwerken.

Voordelen lidmaatschap

Aanvraag lidmaatschap

Via het onderstaande formulier kunt u meer informatie aanvragen of een aanvraag doen voor een lidmaatschap.

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap