ANBI Gegevens

Stichting The Gideons International The Netherlands is een ANBI organisatie. Dit betekent dat uw giften aan onze organisatie aftrekbaar zijn van uw inkomen.

Algemene gegevens
Stichting The Gideons International Nederland
RSIN: 816097604
KVK: 41121304

Administratief adres
Noordveenkanaal NZ 7
7831 AV Nieuw-Weerdinge

Onze doelstelling
Het verspreiden van het Woord van God.

Beleidsplan
Beleidsplan-TGI-Ned

Bestuurders
– H. Knauff, Voorzitter
– A.D. Horst, Secretaris
– J.C. Schippers, Penningmeester

Beloningsbeleid
Er worden geen beloningen uitgekeerd aan bestuurders. Bestuurders kunnen aanspraak maken op een onkostenvergoeding i.v.m. gemaakte kosten.

Financiële verantwoording
Gideons 2016-2017
Gideons 2017-2018

 Jaarrekening 2018-2019 (Binnenkort beschikbaar)

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

Message

Amount €*IBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”