ANBI Gegevens

Stichting The Gideons International The Netherlands is een ANBI organisatie. Dit betekent dat uw giften aan onze organisatie aftrekbaar zijn van uw inkomen.

Algemene gegevens
Stichting The Gideons International Nederland
RSIN: 816097604
KVK: 41121304

Administratief adres
Noordveenkanaal NZ 7
7831 AV Nieuw-Weerdinge

Onze doelstelling
Wij streven ernaar anderen voor de Here Jezus Christus te winnen door middel van:
a. Het verenigingen van christelijke ondernemers, professionals en leidinggevende;
b. Het persoonlijke getuigenis en werk van de individuele Gideons;
c. Het plaatsen van de Bijbel, Gods heilige Woord, of Bijbelgedeelten in hotels, ziekenhuizen, scholen, instellingen(55 doelgroepen) en ook door het uitreiken van de Bijbel voor persoonlijk gebruik.

Beleidsplan
Beleidsplan-TGI-Ned

Bestuurders
– H. Knauff, Voorzitter
– A.D. Horst, Secretaris
– J.C. Schippers, Penningmeester

Beloningsbeleid
Er worden geen beloningen uitgekeerd aan bestuurders. Bestuurders kunnen aanspraak maken op een onkostenvergoeding i.v.m. gemaakte kosten.

Financiële verantwoording
Gideons 2022-2023

 

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

Amount

IBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”