ANBI Gegevens

Stichting The Gideons International The Netherlands is een ANBI organisatie. Dit betekent dat uw giften aan onze organisatie aftrekbaar zijn van uw inkomen.

Algemene gegevens
Stichting The Gideons International Nederland
RSIN: 816097604
KVK: 41121304

Administratief adres
Noordveenkanaal NZ 7
7831 AV Nieuw-Weerdinge

Onze doelstelling
Mannen, vrouwen, jongens en meisjes winnen voor de Here Jezus Christus door het het persoonlijk uitreiken van een Nieuwe-Testament met psalmen en het plaatsen van Bijbels en/of Bijbelgedeelte onder de 55 doelgroepen.

Beleidsplan
Beleidsplan-TGI-Ned

Bestuurders
– H. Knauff, Voorzitter
– A.D. Horst, Secretaris
– J.C. Schippers, Penningmeester

Beloningsbeleid
Er worden geen beloningen uitgekeerd aan bestuurders. Bestuurders kunnen aanspraak maken op een onkostenvergoeding i.v.m. gemaakte kosten.

Financiële verantwoording
Gideons 2019-2020
Gideons 2018-2019
Gideons 2017-2018

 

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

Bericht

Bedrag €*IBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”