Ondernemersnetwerk Apeldoorn

Als afdeling Apeldoorn van “The Gideons International in Nederland” verspreiden we de bekende Gideon zakbijbeltjes in een gebied van circa 30 km rondom de zgn. Stedendriehoek (Apeldoorn-Deventer-Zutphen). Op middelbare en hogere scholen overhandigen wij graag het Nieuw Testament tijdens een met de school overeengekomen lesuur, veelal Levensbeschouwelijke Vorming. Als dat niet kan vindt de uitreiking plaats als leerlingen de school verlaten. Ook verspreiden we op kazernes (in overleg met de afdeling Geestelijke Verzorging. En natuurlijk zien wij telkens weer uit naar nieuwe mogelijkheden, zoals bij voorbeeld politiebureaus, brandweerkazernes, zieken-/verzorgingshuizen en gevangenis.

Omdat het aantal leden dat mogelijkheden heeft om mee te werken helaas de laatste jaren is gedaald, hebben we minder Nieuw Testamenten kunnen verspreiden dan voorheen. Hebt u mogelijkheden om support te bieden aan onze activiteit ? Als christelijke ondernemers, professionals en/of leidinggevenden uit het bedrijfsleven of overheid bent u van harte welkom om eens te komen kijken. Samen kunnen we helpen om de Grote Opdracht vorm te geven.

Feiten en cijfers

In de afgelopen 10 jaar zijn er in Apeldoorn en omgeving ongeveer 24.000 Nieuwe-Testamenten uitgedeeld.

Nieuwsbrief / Brochure.

4 keer per jaar wordt een actuele nieuwsbrief samengesteld en toegestuurd naar de kerken in ons werkgebied. Ook is er een brochure te verkrijgen, waarin vermeld wordt hoe het leven van een christen gecombineerd kan worden met het Bijbel verspreidings-werk van de Gideons.

Financieel bijdragen?

De Bijbels kosten € 1,25 per stuk. Kerken verlenen financieel support middels collectes, maar ook individuele christenen en de eigen leden dragen daarin bij. Naast gebed en handen uit de mouwen is financieel bijdragen een belangrijke pijler voor dit mooie evangelisatiewerk.

Waarom zou je je bij ons aansluiten?

  1. Je geeft concreet uitvoering aan de grote zendingsopdracht in Matt. 28: 19, 20. Kortom: gehoorzaamheid.
  2. Je doet het met elkaar. Je bouwt elkaar op en het is enorm stimulerend voor je eigen geloofsleven.
  3. Je leert heel concreet een “visser van mensen” te zijn. En wat kan iemand geven in ruil voor zijn leven?
  4. Je kunt binnen 55 doelgroepen mensen gratis een Bijbel kan geven. Daarbuiten kun je iedereen wie jezelf wil een Bijbel geven tegen kostprijs ( €1,25).
  5. Je kunt als echtpaar samen actief zijn en daardoor je onderlinge relatie en geloofs-leven versterken.
  6. Je leiderschapskwaliteiten worden gestimuleerd en je wordt geholpen bij het ontwikkelen daarvan. De voordelen hiervan zul je ook ondervinden in je (vrijwilligers)werk.
  7. Je ondersteunt met je lidmaatschap een geweldige bediening die wereldwijd actief is en levens voor altijd verandert.

Meer weten over het lidmaatschap klik hier.

Vrijblijvend meer informatie ontvangen? Of een keer langs komen? Neem contact met ons op!

Lidmaatschap

Laat dit veld blanco

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

Amount

IBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”