Ondernemersnetwerk Friesland

Onze afdeling in Friesland is één van de langst bestaande in Nederland en heeft gedurende vele jaren een leiding trekkende rol gehad binnen de Gideons in Nederland. Anders dan de titel doet vermoeden zijn we in Friesland niet alleen maar met ondernemers, immers de Gideons bestaan uit ondernemers en leidinggevende samen met hun echtgenote. We willen elkaar versterken in zowel ons geestelijk leven als in onze dagelijkse levenswandel.

Naast het feit dat we willen groeien in geloof en leiderschap hebben wij ook een missie naar de mensen om ons heen, namelijk mensen vertellen van de liefde van Jezus, dat is wat onze afdeling drijft en samen bindt. Helaas is de afdeling de laatste jaren o.a. door vergrijzing erg uitgedund, nieuwe mensen om ons kleine team te versterken zijn dan ook van harte welkom!

Feiten en cijfers

De afdeling in Friesland is al meer dan 40 jaar actief, in die tijd zijn zeker 50.000! Nieuwe-Testamenten verspreid onder voornamelijk scholieren en studenten en door middel van persoonlijke evangelisatie. Als leiders en ondernemers zijn wij voornamelijk erg actief op middelbare en hoge- scholen om lessen te verzorgen over de Bijbel en het christelijke geloof, bij diverse scholen verzorgen wij elk jaar aan de nieuwe leerlingen zo’n les. Tijdens zo’n les mogen wij ook getuigen van ons geloof en daarbij alle studenten een Nieuwe-Testament aanbieden. Uiteraard zijn er veel meer doelgroepen waar de Gideons normaliter actief is maar op dit moment komen wij daar niet aan toe vanwege de grote vraag vanuit scholen.

De toekomst van afdeling Friesland

Er is op dit moment meer vraag naar lessen over de Bijbel en het christelijk geloof door middelbare scholen omdat steeds minderen jongeren opgroeien in een christelijke omgeving. Door het beperkt aantal mensen van onze afdeling is het moeilijk om hier gehoor aan te geven, onze verwachting is dat het aantal Nieuwe-Testamenten die wij verstrekken de komende jaren zal toenemen. Dat brengt met zich mee dat er veel behoefte is aan nieuwe mensen en financiële middelen om de Bijbel te kunnen blijven uitdelen.

Waarom zou je je bij ons aansluiten?

  1. Je geeft concreet uitvoering aan de grote zendingsopdracht in Matt. 28: 19, 20. Kortom: gehoorzaamheid.
  2. Je doet het met elkaar. Je bouwt elkaar op en het is enorm stimulerend voor je eigen geloofsleven.
  3. Je leert heel concreet een “visser van mensen” te zijn. En wat kan iemand geven in ruil voor zijn leven?
  4. Je kunt binnen55 doelgroepen mensen gratis een Bijbel kan geven. Daarbuiten kun je iedereen wie jezelf wil een Bijbel geven tegen kostprijs ( €1,25).
  5. Je kunt als echtpaar samen actief zijn en daardoor je onderlinge relatie en geloofs-leven versterken.
  6. Je leiderschapskwaliteiten worden gestimuleerd en je wordt geholpen bij het ontwikkelen daarvan. De voordelen hiervan zul je ook ondervinden in je (vrijwilligers)werk.
  7. Je ondersteunt met je lidmaatschap een geweldige bediening die wereldwijd actief is en levens voor altijd verandert.

Meer weten over het lidmaatschap klik hier.

Vrijblijvend meer informatie ontvangen? Of een keer langs komen? Neem contact met ons op!

Lidmaatschap

Laat dit veld blanco

 

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

Bedrag

IBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”