Verspreiding onder gedetineerden

“Gedenk de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent.” Hebr. 13: 3a.

Het is altijd een aangrijpende ervaring om gedetineerden in een gevangenis op te zoeken en aan hen een Nieuw Testament met de Psalmen in zakformaat te kunnen overhandigen.

The Gideons International verspreiden in Nederland in de Penitentiaire Inrichtingen, Huizen van Bewaring en in de Half open jeugd-en vrouwengevangenissen.

In overleg met de Geestelijke verzorgers van de betreffende inrichting kan een inbreng gegeven worden tijdens een interne kerkdienst  of wordt een groepsgesprek gearrangeerd waaraan gedetineerden, de Geestelijk verzorger en enkele Gideons deelnemen.

Het helpt de gedetineerden bij de verwerking van hun detentie. Het maakt diepe indruk om bijvoorbeeld samen een Psalm te lezen. Onze ervaring is dat het Woord van God levend en krachtig is.

Aan de detentie is meestal een verblijf in een politiecel voorafgegaan. In de regionale cellencomplexen kunnen onze (soms meertalige) Bijbeluitgaven worden geplaatst. De bewaking zorgt dan voor de afgifte en gevangenen mogen het Nieuwe Testament bij ontslag meenemen. In veel gevallen blijkt er een preventieve werking van de Bijbelse lectuur uit te gaan.

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

Bedrag

IBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”