De Gideons stelt bijna wereldwijd Nieuwe Testament (Bijbels) ter beschikking aan alle studenten/scholieren in het voortgezet-, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs en universiteiten. In bijna alle studenten steden van Nederland zijn de Gideons wel te vinden met een lokale afdeling. In grote studenten steden waar wij nog geen lokale afdelingen hebben worden de scholen regelmatig bezocht door andere afdelingen. Ook zijn wij regelmatig te vinden op open dagen van hoge scholen en universiteiten. Daarnaast bezoeken de Gideons op verzoek studenten verenigingen.

Standaard bieden wij het Nieuwe Testament plus Psalmen in het Nederlands vrijblijvend aan. Wij hebben echter ook exemplaren in andere talen beschikbaar. Bij scholen voor Hoger Beroepsonderwijs en universiteiten bieden wij 2-talige (Ned- Eng) Nieuwe Testamenten vrijblijvend aan.

Waarom studenten?

Deze groep jonge mensen kunnen op belangrijke maatschappelijke posten gaan komen en wij geloven dat het kennen van de Bijbel daarbij onmisbaar is. Ook denken wij dat het goed is om God al vroeg in je leven te leren kennen omdat dit je zal helpen in je leven. Daarnaast is je studenten tijd bij uitstek een periode waarin je na denkt over: Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat wil ik met mijn leven? De Bijbel bied het antwoord op deze vragen.

Gideons bij u op school?

U kunt de Gideons uitnodigen op uw school. Er zijn diverse mogelijkheden en in gesprek zijn ook nog afwijkingen mogelijk van onze standaard pakketten. Wat zijn de mogelijkheden:
– Het invullen van een lesuur Godsdienst of Levensbeschouwing
– Het invullen van een gedeelte van een lesuur Godsdienst of Levensbeschouwing
– Gezamenlijk in bijv. de aula

Van te voren kan ook worden afgestemd hoe wij invulling geven aan het lesuur.

Klik hier om een aanvraag te doen of vrijblijvend meer informatie te ontvangen.

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

Amount

IBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”