Behoefte
Veel mensen komen in hun leven eens in een ziekenhuis,  verpleeginrichting of zorgcentrum.
Op momenten van lichamelijke en psychische nood heeft men behoefte aan troost en bemoediging, niet in het minst van degenen die hen verzorgen.

Om die reden verspreiden The Gideons International hun Bijbeluitgaven met name aan de medewerkers van de diverse zorgcentra. Bij de toerusting van die medewerkers behoort een zekere Bijbelkennis omdat veel patiënten hiermee zijn opgegroeid en een herkenning bij de verzorgende verwachten.

Zorgcentra
Hierbij moet u niet alleen denken aan de ziekenhuizen, maar ook aan de intramurale verzorgingshuizen en verpleeghuizen en hieraan gelieerde instellingen.

De Auxiliaries
Dit is het Engelse woord voor “hulp”. Het zijn de echtgenotes van de Gideon leden, die regelmatig samenkomen voor gebed en er op uit gaan om in de zorgcentra en ziekenhuizen te verspreiden aan verplegend personeel en werkers in instellingen.

De zakbijbels die aan het medisch- en verzorgend personeel worden uitgereikt zijn bijzonder geschikt om in het uniform mee te nemen om niet alleen hier zelf uit te lezen, maar desgewenst uit voor te lezen en/of  mee te geven aan hun patiënten.

Er zijn ook Nieuwe Testamenten (met Psalmen) in de Groot-letter-uitvoering beschikbaar, om te plaatsen in de huiskamers van zorgcentra en of uit te reiken aan de bewoners voor persoonlijk gebruik.

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

Bedrag

IBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”