Voor The Gideons International(TGI) is de grote zendingsopdracht in Matt. 28:19,20 het vertrekpunt van haar bediening. “Ga heen en maak discipelen”. Of zoals in Mattheus 4:19 staat: “laat Mij van u een visser van mensen maken”. In Joh. 15:5 lezen we dat we dit geestelijk werk niet zelf kunnen doen doch dit alleen effectvol kunnen doen als wij Hem dit Zelf door ons heen laten doen.

Mensen in relatie brengen met God is geestelijk werk en heeft daarom altijd veel weerstand opgeroepen. Vandaar dat Gideons ‘onder de radar’ opereren om zodoende zo min mogelijk weerstand uit te lokken. Tegen die achtergrond wordt voornamelijk alleen binnen protestante en evangelische kerken/gemeenten verteld over de eigen organisatie, de activiteiten van haar leden en het effect daarvan (getuigenissen).

De Bijbelvereniging(BV) verstuurt bijbelmateriaal gratis naar ontvangende partijen en heeft daarvoor uiteraard fondsen nodig. Middels het ieder kwartaal rondsturen van een nieuwsbrief naar een groot bestand aan kerken/gemeenten in Nederland en een bestand van donateurs kan in die behoefte worden voorzien. Publiciteit is derhalve voor de BV van wezenlijk belang voor het kunnen continueren van de eigen missie.

Categorie: Het verschil tussen "The Gideons International" en de "Bijbelvereniging"

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

BedragIBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”