The Gideons International(TGI) ontvangt fondsen ten behoeve van het internationale Bijbelfonds van de eigen leden, van kerken en van Vrienden van Gideons. Daarnaast betalen de leden lidmaatschapsgeld t.b.v. de kosten van de eigen organisatie.

De Bijbelvereniging(BV) ontvangt gelden uit giften, donaties en collecten. Met deze fondsen worden zowel de kosten van de eigen organisatie als de kosten van het verstrekte bijbelmateriaal betaald. Fondsenwerving is essentieel voor de BV en als zodanig wordt een actief mediabeleid gevoerd.

Categorie: Het verschil tussen "The Gideons International" en de "Bijbelvereniging"

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

BedragIBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”