Bij The GIdeons International(TGI) worden giften t.b.v. het Bijbelfonds voor de 100% besteed aan de Bijbels. De hieraan verbonden kosten omvatten de drukkosten, transportkosten, douanerechten en de instandhouding van het internationale verspreidings-netwerk door de (momenteel) 250.000 vrijwilligers.

De kosten van de eigen organisatie worden gedragen door de leden.

De Bijbelvereniging(BV) betaalt uit de binnengekomen fondsen zowel de kosten van de eigen organisatie als de kosten van alle gratis verstrekte bijbeluitgaven.

Categorie: Het verschil tussen "The Gideons International" en de "Bijbelvereniging"

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

BedragIBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”