In 1948 is The Gideons International (TGI) buiten Amerika ook in Nederland actief geworden en wel onder de naam ‘De Nederlandse Gideons’. Men opereerde indertijd op enige afstand van TGI vanwege een wat afwijkende visie en werkwijze, hetgeen min of meer werd gedoogd.

In 1984 is echter door TGI een Gideon afdeling opgezet welke wel volledig volgens werkwijze en onder de autoriteit van het internationale hoofdkantoor in Nashville ging functioneren. De toenmalige oorspronkelijke afdeling heeft daarop haar naam gewijzigd in ‘de Bijbelvereniging’.

Categorie: Het verschil tussen "The Gideons International" en de "Bijbelvereniging"

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

BedragIBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”