Bij The Gideons International(TGI) kunnen christelijke ondernemers, leidinggevende en professionals met ook hun vrouw lid worden. De Gideon bediening is als zodanig een echtparen-bediening.

Men kan lid worden wanneer men voldoet aan een aantal vereisten qua geloofspositie en beroeps/opleidings-ervaring. Dit omdat persoonlijk contact de kern is van de Gideon bediening en in dat verband sociale en communicatieve vaardigheden/talenten vereist zijn om persoonlijk invloed te kunnen hebben in iemand anders leven.

De Bijbelvereniging(BV) kent geen lidmaatschap doch biedt de mogelijkheid donateur te worden om haar bediening te kunnen blijven bekostigen.

Categorie: Het verschil tussen "The Gideons International" en de "Bijbelvereniging"

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

BedragIBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”