The Gideons International is een zendingsorganisatie, wij stellen geen materiaal (Bijbels) beschikbaar aan derden maar onze eigen leden plaatsen of delen Bijbels uit binnen de 55 doelgroepen en als persoonlijk getuigenis. Kortom, wij zijn geen leverancier van Bijbels. Uitzondering daarop is de aanvraag van één exemplaar voor persoonlijk gebruik bedoeld voor mensen die het christelijk Geloof nog niet kennen.

Instellingen behorende binnen de 55 doelgroepen kunnen bij ons een aanvraag indienen voor plaatsing, wij nemen dan contact op voor overleg.

Categorie: Aanvraag Bijbels

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

BedragIBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”