The Gideons International(TGI) heeft als doel het winnen van mensen voor Jezus. Hierbij staat het persoonlijk contact centraal. Tegen deze achtergrond omvat de Gideon werkwijze een drietal gelijkwaardige componenten, te weten: regelmatig met elkaar samenkomsten voor opbouw van het geloofsleven en bemoediging, persoonlijk werk/getuigenis en daarnaast het uitdelen/plaatsen van bijbels of gedeelten daarvan binnen haar doelgroepen.

TGI is een wereldwijd actieve missionaire organisatie, inmiddels al ruim 120 jaar actief en werkzaam vanuit lokale teams (‘camps’) in zo’n 200 landen met momenteel ruim 250.000 leden die als vrijwilliger de missie van TGI uitvoeren.

De Bijbelvereniging(BV )heeft als doel het evangelie van Jezus Christus dichtbij de mensen, dichtbij de lezer, te brengen. Vanuit die optiek werkt de BV als een bijbeldistributeur.

Men werkt vraaggericht en ondersteunt daarbij initiatieven die een ruimere verspreiding van de bijbel als doel hebben. Het persoonlijk contact tussen de aanbieder en ontvanger van de bijbel, hetgeen bij TGI essentieel is, ontbreekt.

De BV is een nationale organisatie. Zij bestaat vanaf 1948.

Categorie: Het verschil tussen "The Gideons International" en de "Bijbelvereniging"

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

BedragIBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”