Beste Gideons, Auxiliaries en echtgeoten,

Hieronder de ideeën die zijn genoemd op de workshop: “Als Gideons slagvaardig de toekomst in” Brainstormsessie. Hoe hoger het cijfer des te vaker werd het idee genoemd, cijfers van gelijke hoogte houden in dat de ideeën evenveel genoemd werden.

A. Hoe krijgen we nieuwe leden?
1.Gebed.
2.Persoonlijke benadering van voorgangers en individuele potentiële Gideons/Auxiliaries.
2.Presentaties bij CMBC en Musketiers.
2.Auxiliarie neemt contact op met echtgenote van een potentiële Gideon.
2.Minder strengere regelgeving m.b.t. lidmaatschap.
2.Bij kerkpresentaties meer de nadrukken leggen op wat wij de kerk kunnen bieden en dat wij een verlengstuk van de kerk zijn.

B. Hoe wordt Nederland financieel zelfvoorzienend?
1.Naamsbekendheid vergroten, adverteren in christelijke media.
2.Gideons promoten op christelijke evenementen en bij overkoepelende organisaties.
3.Familie,vrienden en mensen uit eigen kerk vragen om bijdragen.
4.Meer leden, hoe meer leden hoe meer inkomsten.
4.Door meer dynamiek, meer aan de weg timmeren.
4.Minder Bijbels uitdelen, of meer gebruik maken van de app, bespaart kosten dus eerder zelfvoorzienend.
4.Contributies verhogen.
4.Zelf(als Gideons) meer geven.
4.Meer presentaties houden in de (eigen) kerken.
4.De Bijbel goedkoper produceren.

C. Hoe krijgen we beter entree in de kerken?
1.Beeld bij stellen de kerkleden actief bij de Gideons minder actief zijn in de kerk.
1.Zeggen dat Gideon leden actief moeten blijven in hun eigen gemeente en daartoe gestimuleerd worden.
1.Noemen tegen voorgangers dat wij jongeren met belangstelling naar de kerk verwijzen.
1.Voorganger uitnodigen een keer mee te gaan met distributie
1.Vervolg creëren, contact gegevens. (Naar aanleiding presentaties)
1.Stukjes in kerkblad kan leiden tot collecte en spreekbeurt.
1.Persoonlijke relatie met de voorganger.
1.Starten eigen gemeente.

D. Hoe krijgen we camps dynamisch
1.Gebed.
2.Whatsapp/Skype groepen.
3.Door meer jonge mensen.
4.Goede Gideons die voorlopers zijn.
5.Door getuigenissen van anderen.
5.Elkaar bemoedigen.
5.Goed plannen.
5.Ga eens mee kijken
5.Relaties onderling
5.Betrokkenheid
5.Persoonlijk contact
5.Duidelijke doelen
5.Continuïteit vragen van elkaar

Als NLT zullen wij deze ideeën nu gaan bekijken, overdenken en overwegen wat de mogelijkheden zijn. In een later stadium zullen we hier op terug komen.

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

Message

Amount €*IBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”