Samen met een andere broeder ging ik evangeliseren in het winkelcentrum Groningen, Paddepoel. Eerst spraken we met Avital, een serieuze jongeman van 18 jaar, religieus opgevoed. We spraken met hem over God en de Bijbel en hij was al snel bereid een keuze voor Jezus te maken. We pakten een Gideonbijbeltje en lieten hem 2 Cor. 5:17 lezen en plots zei hij verbaasd ” hé, dit blauwe bijbeltje ken ik, die deelt mijn opa ook vaak uit!” Opa bleek een Gideon uit een ander camp in Nederland te zijn, die ongetwijfeld ook veel voor zijn kleinkind had gebeden. Het bijzondere is nog wel dat deze Gideon heel veel tijd en energie heeft gestoken om ons camp in Groningen opgestart te krijgen. En nu spraken wij daar net “toevallig” zijn kleinkind en mochten hem bij Jezus brengen, hoe bijzonder.

Verheugd over de gesprekken gingen wij even een ijsje halen bij de Hema, en ervoor op straat op een bankje zitten napraten. We zagen een student langslopen, ik had het gevoel dat ik die persoon moest aanspreken maar ons ijsje was nog niet op. Ik bad God om nog een kans en gelukkig, 5 minuten later kwam hij weer langs en wij vroegen hem of hij wel eens had nagedacht over het bestaan van God. Hij zei ” jawel, maar kunnen jullie mij ook vertellen hoe ik opnieuw geboren kan worden? ” .  Wauw, zo’n vraag verwacht je natuurlijk niet. We vroegen hem, hij bleek Mattias te heten, tussen ons in te komen zitten en vertelden hem ons getuigenis van verandering. Daarna vroegen we hem of hij ook die keus wilde maken. “Ja dat wil ik” zei hij, en onder tranen bad hij op het bankje zijn gebed van bekering en totale overgave aan Jezus. Ook hem het Gideonbijbeltje gegeven, en samen gelezen  over 2 Cor. 5:17. Sindsdien spreken we elke 2 weken af in een restaurant in Paddepoel, waar we beiden onze bijbeltjes meenemen en met een bak koffie erbij bijbelstudie en fellowship hebben. 

Inmiddels is Mattias ook enkele keren meegeweest naar de gemeente. Er begint een honger in hem te komen om zelf ook anderen te vertellen over Jezus.

De velden zijn rijp om te oogsten…, maar dit waren wel hele rijpe vruchten….

Hidde, camp Groningen

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

BedragIBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”