Door LENA HOOKER 21 februari 2020

Het verhaal van Susan Punt is er één gevuld met Gods verlossende liefde, oneindige genade en zegevierende genade. Ze groeide op in een prachtig huis met ouders die van haar hielden en voor haar zorgden. Ze deden de juiste dingen en dachten dat ze alles hadden. Toch had haar familie geen idee dat ze een persoonlijke relatie nodig hadden met de Heer Jezus Christus.

Toen Susan op de middelbare school zat, kwam ze een groep Gideons tegen die buiten haar school Nieuwe Testamenten uitdeelde. Ze nam haar testament mee naar huis en legde het in een ladekast. In die tijd had ze nog nooit de Bijbel gelezen en wist ze heel weinig over de dingen van God.

Maanden later stelde een meisje op haar school haar een eenvoudige vraag: “Weet je zeker dat je naar de hemel gaat?” Teruggenomen, antwoordde ze: “Wel, ik ben 99% zeker dat ik naar de hemel ga.” Ze dacht bij zichzelf: waarom zou ik niet naar de hemel gaan? Ik hou van mijn ouders. Ik ga naar de kerk. Ik kan niets bedenken dat ik heb gedaan om te voorkomen dat ik de hemel inga. Die nacht ging ze naar huis en dacht aan het gesprek. Ze wist precies hoe te bewijzen dat ze naar de hemel ging – door het Testament te lezen dat haar door The Gideons was gegeven.

Ze haalde het testament weg en begon door de kracht van de Heilige Geest in het evangelie van Johannes. Niemand heeft ooit met haar de concepten gedeeld van berouw hebben over je zonden of Jezus in je hart aanvaarden, maar toen ze het evangelie van Johannes las, was ze tot tranen geroerd. Door de kracht van de Bijbel wist ze dat Jezus voor haar aan het kruis stierf. Op dat moment accepteerde ze Jezus Christus als haar Heer en Redder.

Ze herinnert zich dat ze naar beneden ging en verklaarde dat ze een zondaar was voor wie Jezus was gestorven, en haar ouders verwierpen liefdevol haar woorden en zeiden: “Susan, je bent geen zondaar.” Ze was in conflict, maar hield vast aan de waarheid van Gods Woord. Vanaf dat moment kon ze geen genoeg krijgen van de Bijbel. Ze ging naar Bijbelstudies en kort daarna naar de Nazarener-kerk waar het meisje dat vroeg waar Susan de eeuwigheid zou doorbrengen, aanwezig was. Ze wist dat ze meer over God moest leren, dus veranderde ze haar plan om naar een universiteit te gaan en schreef ze zich in voor een bijbelshool.

GOD ONVERANDERD

Susan weet niet wat de volgende fase van haar leven zal zijn, maar ze weet dat God trouw en waar is en dat hij haar nooit zal verlaten of verlaten. Als ze medelijden met zichzelf heeft, kijkt ze naar Psalmen 8. Ze voegt haar naam in en zegt: ‘Sue Punt, wie ben jij dat God zelfs aan jou denkt?’ Maar God houdt rekening met haar. Deze waarheid overweldigt Susan – dat Hij aan haar denkt, van haar houdt en voor haar zorgt.

” Sue Punt, wie ben jij dat God zelfs aan jou denkt? ‘ Maar God houdt rekening met haar. Deze waarheid overweldigt Susan – dat hij aan haar denkt, van haar houdt en voor haar zorgt. “

Er zijn veel Sue’s die niet eens weten dat ze Jezus nodig hebben. Toch verlangen ze ernaar dat iemand consistent in zijn leven is en nooit verandert. Een Gideon gaf haar lang geleden een testament en veranderde voor altijd haar leven. Op het moment dat ze het las, wist ze dat de woorden waarheid bevatten. Vanwege dat ene testament werden haar moeder, vader en zus allemaal gelovigen. Haar broer werd ook een gelovige en is nu een pastor. “Alle goede dingen in mijn leven kwamen voort uit het openen van dat Testament. Vanwege The Gideons International mag ik de eeuwigheid met de Heer Jezus Christus doorbrengen. Daar ben ik voor altijd dankbaar voor, ‘zegt ze.

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

BedragIBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”