Het Woord van God verandert levens en rust gelovigen uit voor elk goed werk. Deze krachtige realiteit heeft een team van Gideons en Auxiliary ertoe gebracht om eind 2019 de mensen van San Salvador, El Salvador, te bereiken met het evangelie van Jezus Christus.

GOD EN BENDES

El Salvador heeft meer dan zes miljoen inwoners. San Salvador is de hoofdstad, maar het is een arm gebied met weinig inkomen voor gezinnen. Een goede opleiding voor studenten is moeilijk te verkrijgen vanwege de zware bende invloed en activiteit. Het primaire resultaat van bendeactiviteit is een extreem hoog aantal moorden.

Te midden van het aanhoudende geweld zet God een groot werk voort in El Salvador. Francisco en Elia zijn twee geweldige voorbeelden. Alcohol was een manier van leven voor Francisco. Op een nacht kwam hij na een periode van drinken thuis en ontdekte dat zijn vrouw hem had verlaten en hun kinderen had meegenomen. Het enige dat ze achterliet was een zak vuile kleren en een zak afval. Toen er niets meer over was, besloot hij om met zijn vrienden in een lokale bar te blijven drinken. Later keerde hij terug naar het lege huis en ging op de kale vloer liggen. Terwijl hij op de vloer lag en naar het plafond keek, zag hij alleen maar dat zijn kinderen nu verdwenen waren. Depressief en hopeloos besloot Francisco zichzelf op te hangen. Hij doorzocht het afval, op zoek naar materialen. In plaats daarvan vond hij het testament van zijn vrouw uit The Gideons. Hij zat op het midden van de vloer en las urenlang de Schrift. Terwijl hij las, diende Gods Woord aan zijn verharde hart. Hij accepteerde Jezus Christus als zijn persoonlijke Heer en Heiland. 

Bijna dertig jaar geleden was Elia blut en had niets anders dan tijd. Hij begon in heel Salvador te dwalen en belandde in Panama. Hij had honger zonder geld, dus stopte hij bij een Leger des Heils. Terwijl hij daar was, ontving hij een warme maaltijd en een testament van The Gideons. Elia zat urenlang toen hij begon te lezen. Hij las het hele Testament in één keer. Toen hij op de achterpagina kwam, las hij het heilsplan. Op dat moment gaf hij zijn leven over aan Jezus Christus.

Francisco en Elia zijn nu beide Gideons in El Salvador. Het horen van de getuigenissen van deze twee Gideons afgelopen herfst voedde de leden om de volgende week door God te blijven gebruiken.     

HET EVANGELIE IN ACTIE

Het team van Gideons en Hulpdiensten kwam elke ochtend samen voor gebed en kwam ’s middags weer samen om getuigenissen en informatie van de dag te delen. Geleid door de Heilige Geest en de kracht van het Woord van God, waren 2 Timotheüs 3: 16-17 themaverzen voor de week. In deze passage herinnerde Paulus de jonge Timoteüs eraan: “De hele Schrift wordt door God uitgeademd en nuttig voor het onderwijzen, terechtwijzen, corrigeren en voor het trainen in gerechtigheid, dat de man van God compleet is, uitgerust voor elk goed werk.” (2 Timotheüs 3: 16-17 ESV) Deze verzen resoneerden in de harten van degenen die de hele week deelnamen. Tegen het einde van het evenement werden meer dan 79.000 mensen in El Salvador bereikt met het evangelie van Jezus Christus, inclusief werk van de hulplijn tijdens de bediening van verpleegkundigen en ander medisch personeel in ziekenhuizen.     

HET WOORD VERANDERT LEVENS

Twee studenten op een openbare school in El Salvador met hun testamenten

Het team bezocht doordeweekse openbare scholen en enkele katholieke scholen. Studenten stonden open voor het ontvangen van een persoonlijk exemplaar van Gods Woord en een directeur die als kind een Testament had ontvangen, zei: “Het Woord heeft mijn leven veranderd.” 

Een enorme beweging van God vond plaats toen het team toestemming kreeg om bediening te doen aan de Universiteit van El Salvador. De lokale bevolking was enthousiast over de mogelijkheid om mensen op de campus te bereiken, omdat bijna elke student een testament aflegde. 

Op de eerste dag stond het team te popelen om op een grote school te beginnen. Een bewaker ontmoette drie teamleden bij de poort. Een lokale Gideon met de naam Moises leidde het gesprek en ze mochten de eerste poort binnen, gevolgd door drie andere teamleden. De latere drie leden waren in staat om 600 testamenten binnen te brengen en te wachten terwijl de eerste drie leden teruggingen naar het kantoor van de directeur om toestemming te vragen voor het verspreiden van de Schrift.

Ze benaderden de secretaresse en legden het doel van hun bezoek uit. De secretaresse zei dat ze niet dacht dat distributie mogelijk was en dat de directeur niet op zijn kantoor was. Rond die tijd arriveerde de directeur en nodigde het team uit in zijn privékantoor. Hij luisterde naar Moises en zei genadig: “Nee, ik kan geen groep hebben die religie promoot.” Op aandringen van de Heilige Geest probeerde Moises hem vriendelijk over te halen om te heroverwegen. De directeur zei: “Als de overheidsfunctionaris van het ministerie van Onderwijs me dat rechtstreeks zal vertellen, zal ik heroverwegen.”

Terwijl Moises door zijn contacten keek, baden de andere Gideons. Ze wisten dat de directeur voor zijn studenten zorgde en ze wisten dat het Woord van God de macht had om de studenten betere burgers in de gemeenschap te maken. 

Kort daarna kreeg Moises het nummer van de persoon die verantwoordelijk was voor het onderwijs en nam ze de telefoon op. Moises deelde het verzoek met haar en vervolgens overhandigde hij de telefoon aan de directeur. Zodra de directeur klaar was met haar te praten, zei hij: “U mag de boeken verspreiden.” Dit was een ongelooflijk antwoord op gebed.

“Het Woord heeft mijn leven veranderd.” –Een directeur in San Salvador

Verder liet de directeur iemand het team naar elke klas brengen. Hij belde ook een andere school in het gebied en droeg hen op om het team op hun school te laten distribueren.

Terwijl teamleden buiten op de binnenplaats zaten te wachten, zo verbaasd over wat God zojuist had gedaan, begon Moises emotioneel te worden. Hij vertelde: ‘Gisteravond kreeg ik een tekst van de nationale directeur onderwijs in een groepsfoto. Ik dacht bij mezelf: ‘Waarom krijg ik deze foto?’ Nu weet ik waarom, want dit is de foto die ik net heb gedeeld met de directeur. ‘ Het hele team was vol dankbaarheid toen God een eerder gesloten deur opende zodat studenten een kopie van Zijn kostbare Woord konden krijgen.

EEN NIEUWE CREATIE

Een Gideon bidt met Carlos na een kerkdienst.

God gebruikte het team ook om kerkleden in San Salvador aan te moedigen. Een van de Gideons sprak in de Iglesias Chistiana Josue-kerk. Na de dienst naderden een paar mensen de Gideon en vroegen nederig om gebed. Toen de Gideon klaar was met bidden, liep een jonge man van in de twintig naar Carlos toe. Carlos deelde met de Gideon dat hij van de Heer was afgedwaald en al een tijd niet in de kerk was geweest. De Gideon vroeg Carlos of hij Jezus ooit als Zijn Redder had vertrouwd. Hij antwoordde: “Nee.” De Gideon deelde met Carlos dat hij een nieuwe schepping in Christus zou kunnen zijn en vrede en vreugde zou kunnen ervaren. Carlos bad met de Gideon om Jezus Christus te ontvangen als zijn persoonlijke Heer en Verlosser. Een glimlach kwam over zijn gezicht toen hij zijn nieuwe identiteit als een volgeling van Jezus omarmde. 

HEROPLEVING IN EL SALVADOR

Op een ander moment kwam een ​​lokale man genaamd Henry naar Scott, een Gideon uit Georgia, om hulp te vragen. Als een regelmatige verzorger van de kerk vroeg Henry aan Scott om hem te helpen ophouden met schelden. Dit bracht Scott ertoe Henry te vragen waar hij de eeuwigheid zou doorbrengen. Henry wist niet met zekerheid hoe dit er voor hem uitzag. 

Scott liet Henry verschillende Schriftgedeelten zien. Na het lezen van die Schriften accepteerde Henry Jezus als zijn Redder.

Henry studeert public relations en wil schrijver worden. Scott zegt: “Ik geloof dat God Henry gaat gebruiken om El Salvador te herstellen en te doen herleven.” 

Verhalen als deze zijn redenen voor hoop in heel El Salvador, terwijl God blijft werken via Gideons en Auxiliary om zijn koninkrijk uit te breiden.

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

BedragIBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”