We bevinden ons vaak op plaatsen waarvan we dachten dat we er nooit zouden zijn. God gebruikt situaties, mensen en omstandigheden om onze paden te bepalen terwijl we zoeken naar een doel. Voor dr. Raymond Leung is zijn leven met onverwachte wendingen een getuigenis van Gods onwankelbare liefde voor en het nastreven van zijn kinderen.

Vroege Bepalingen

Raymond werd geboren in China maar vertrok al snel met zijn moeder naar Hong Kong. Het leven was zwaar. Voor hen betekende het verlaten van een communistische samenleving ook het achterlaten van een rijke familie. Raymonds moeder was niet uitgerust om voor hem te zorgen. De enige baan die ze kon vinden, was het dragen van betonnen zakken op een bouwplaats voor vijftig cent per dag. Als tweejarige jongen woonde Raymond met zijn moeder op straat onder een trap. Elke dag ging zijn moeder naar haar werk en liet hem voor zichzelf zorgen. “Op de een of andere manier ben ik nooit verdwaald of gewond geraakt en ben ik elke avond thuisgekomen”, herinnert Raymond zich. Hij wist het toen nog niet, maar Gods hand was op zijn leven – zelfs voordat Hij God kende.

In de daaropvolgende jaren spaarde Raymonds moeder genoeg geld om naar Amerika te gaan op zoek naar een beter leven. Ze kwamen aan in Los Angeles en woonden in de kelder van een huis. Als Amerikaans staatsburger ging Raymonds moeder in een fabriek werken, en hij ging naar school, waar hij voor het eerst in zijn leven worstelde. Terug in Hong Kong was hij een echte A-student. In Amerika was het een ander verhaal. Hij zou op school ruzie krijgen omdat zijn leeftijdsgenoten hem zouden mishandelen. Hij kende de Engelse taal niet, maar wist dat hij een slimme jongeman was. Bovenop deze belangrijke levensaanpassing waren het nog steeds Raymond en zijn moeder – er was geen ander gezin in de buurt.

 Alleen God kan u helpen

Raymond wilde succesvol zijn. Zijn moeder was tenslotte naar Amerika gekomen, dus hij zou de kans krijgen om welvarend te zijn. Op een dag gaf zijn moeder hem $ 1,00 en zei hem dat hij op straat naar een plaatselijke kerk moest gaan. De collega’s van zijn moeder in de fabriek hadden tegen haar gezegd: “Alleen God kan je zoon helpen beter te worden.”        

De kerk verderop in de straat was de First Chinese Baptist Church in Los Angeles, Californië. “Alleen God kan uw zoon helpen beter te worden.” God was aan het werk en Raymonds leven zou spoedig voor altijd veranderen. In mei 1966 ontmoette hij Eugene Wilkerson, die les gaf in een zondagsschoolklas voor leerlingen van zijn leeftijd. Het zomerkamp kwam eraan, maar Raymond kon de $ 15,00 niet betalen. Eugene, die wist dat het kamp een impact zou kunnen hebben op het leven van een jongere, stapte in en betaalde voor Ray om aanwezig te zijn. Tijdens het zomerkamp hoorde Raymond voor het eerst het evangelie van Jezus Christus. Hij werd ontroerd door wat hij hoorde. Die dag werd Raymond een nieuwe schepping in Jezus Christus, en zijn leven is nooit meer hetzelfde geweest. Er was een onmiddellijke verandering in zijn gedrag en relaties. Hij was niet langer respectloos voor zijn moeder en zijn cijfers verbeterden. Zijn leraar zei zelfs: “Dit kan niet hetzelfde kind zijn.” Het evangelie veranderde hem en hij wilde zijn leven wijden aan de God die hem had achtervolgd. Als middelbare scholier begon Raymond in verschillende hoedanigheden in de kerk te dienen.

Een nieuw pad vooruit

Nadat hij zijn middelbare school had afgerond, ontving Raymond een studiebeurs voor de University of Southern California, waar hij afstudeerde in scheikunde. Tijdens zijn studie bleef hij rijpen in zijn geloof en begon hij een bijbelstudie in de slaapzalen. In 1976 werd hij toegelaten tot de medische school aan de Universiteit van Californië-San Francisco. Daar begon hij ook een bijbelstudie terwijl hij zes jaar lang op het gebied van chirurgie studeerde. Terwijl hij naar de medische school ging en leiding gaf aan de Chinese Christian Fellowship, begon hij te daten met een medestudent geneeskunde genaamd Monica. Het stel trouwde in 1982.

In 1986 verhuisden Raymond en Monica terug naar Los Angeles. Dr. Leung begon een eigen praktijk in chirurgie. Als een tweetalig sprekende chirurg die Christus volgt, wilde hij Chineessprekende patiënten met een laag inkomen dienen. Hij vervulde deze droom voor de komende dertig jaar van zijn leven. Ondertussen ging zijn familie naar de First Chinese Baptist Church. Dr. Leung diende als zondagsschoolleraar voor jongvolwassenen en was lid van de ledencommissie op de plek die als jonge jongen zoveel voor hem betekende.

“Ik wil dat iedereen de God van de Bijbel leert kennen”

In 2010 gingen Raymond en zijn gezin naar de kerk in Calvary Chapel Sun Valley om dichter bij huis te zijn. Hier opende God Raymonds ogen voor een andere manier om het Koninkrijk van God te dienen. Op een zondag hoorde Raymond voor het eerst een spreker van The Gideons International. Raymond was zo gemotiveerd door de missie van deze vereniging dat hij onmiddellijk lid werd en enthousiast was om samen te werken met Gideons en Auxiliary over de hele wereld.

Een maand later las hij tijdens het lezen van de pagina’s van een Gideon-nieuwsbrief de naam “Eugene Wilkerson” in de overlijdensberichten. Dr. Leung was vervuld van emotie toen hij herkende dat dit de man was die hem aan Jezus voorstelde en plaats maakte voor hem om het zomerkamp bij te wonen. Eugene Wilkerson, een Gideon, investeerde in de volgende generatie. Dr. Leung had nu de gelegenheid om hetzelfde te doen.

Waarom trad Dr. Leung toe tot The Gideons?

‘Ik wil dat iedereen de God van de Bijbel kent. Ik ben een levend voorbeeld van God die voor zijn volk zorgt – het maakt niet uit wat je verleden is; God kan je veranderen. Ik wil de Schrift met mensen in alle talen delen ”, zegt hij. “Ik ben een levend voorbeeld van God die voor zijn volk zorgt – het maakt niet uit wat je verleden is; God kan je veranderen. Ik wil de Schrift met mensen in alle talen delen. “ Als Gideon heeft Dr. Leung zich bij andere Gideons aangesloten bij het verspreiden van de Schrift, bekleedde hij verschillende lokale leiderschapsrollen in de Vereniging en vertelde hij de gemeenten hoe God Zijn Woord gebruikt om levens over de hele wereld te beïnvloeden.

Dr. Leung ging in juni 2019 met pensioen, en hij en Monica verhuisden naar Las Vegas, Nevada, om dicht bij hun dochter en twee kleinkinderen te zijn. In dit nieuwe seizoen van zijn leven is zijn missie dezelfde: mensen kennis laten maken met de God die zijn kinderen volgt. “God is zo goed voor mij; Hij bereidde de weg naar buiten voor – zelfs voordat ik Hem kende ‘, zegt dr. Leung.

Raymond en Monica Leung.

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

BedragIBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”